Gizlilik Politikası

İçindekiler tablosu

Statü: 17/08/2023

 

Kişisel verilerinizin GDPR Madde 13 ve 14 uyarınca işlenmesi ve veri koruma talepleriniz ve haklarınız hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Veri işlemenin içeriği ve kapsamı büyük ölçüde hangi ürün ve hizmetleri talep ettiğinize veya sizinle mutabık kaldığınıza bağlıdır.
1. veri̇leri̇n i̇şlenmesi̇nden ki̇m sorumludur?

VakifBank International AG
Köln Şubesi
Alter Markt 54
50667 Köln

Telefon: +49-221-280 64 67 – 0

Faks: +49-221-258 94 28
E-posta: infokoeln@vakifbank.de

VakifBank International AG'nin Almanya'daki şubesi, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınızı yanıtlamaya hazır bir Veri Koruma Görevlisi atamıştır. Veri koruma görevlisi ile datenschutz@vakifbank.at adresinden e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

 

2. Hangi veriler işleniyor ve nereden geliyor?
Hesap açma ve hesap yönetimi bağlamında veri işleme  
 • - Ad, soyad ve unvan
 • - Adres ve ikinci adres
 • - Doğum tarihi ve yeri
 • - Vatandaşlık
 • - e-posta adresi
 • - Telefon numarası
 • - Para birimi durumu
 • - Meslek
 • - Kimlik verileri (örn. kimlik kartı verileri)
 • - Kimlik doğrulama verileri (örnek imza)
 • - Kredibilite verileri
 • - Dokümantasyon verileri (örn. danışmanlık protokolleri)
 • - Kayıt verileri
 • - Görüntü verileri ve ses verileri (örn. video kayıtları ve ses kayıtları)
 • - İletişimden gelen bilgiler (örn. e-postalar)
 • - Hesap verileri (IBAN, BIC, hesap numarası, hesap türü, hesap bakiyesi veya hesap durumu, ciro veya sipariş verileri)
 • - Müşteri numarası
Vergi mukimliğine ilişkin kendini açıklama bağlamında veri işleme (CRS, FACTA)  
 • - Ad, soyad ve unvan
 • - Adres: - Adres
 • - Doğum tarihi, yeri ve ülkesi
 • - Kişinin ABD vatandaşı olup olmadığının belirtilmesi
 • - Vergi mukimliğine ilişkin bilgiler (ülke, vergi numarası ve yoksa gerekçesi)
Müşterinizi Tanıyın anketinin bir parçası olarak veri işleme
 
 • - Ad, soyad ve unvan
 • - Adres: - Adres
 • - Doğum tarihi ve yeri
 • - Vatandaşlık
 • - e-posta adresi
 • - Telefon numarası
 • - Para birimi durumu
 • - İşveren (şirket, adres)
 • - Meslek
 • - İş ilişkisinin veya yurtiçi referansın arka planına ilişkin bilgiler
 • - Mevcut/gelecekteki varlıkların kaynağı hakkında bilgi
 • - Gelir/varlık kanıtı niteliğindeki bilgi ve belgeler
 • - Varlıkların kullanım amacına ilişkin bilgiler
 • - Hesap sahibinin siyasi olarak maruz kalan bir kişi (PEP) olup olmadığının belirtilmesi ve maruziyetin açıklaması
 • - Hesap verileri (hesap cüzdanı adı, hesap numarası, hesap türü, vade, faiz oranı, kontrol numarası, şifre, hesap bakiyesi veya hesap durumu, işlemler veya sipariş verileri)
 • - İmza örneği (sadece meşrulaştırılmış tasarruf defteri için)
 • - Müşteri numarası
Vadeli mevduat hesabı açma ve sürdürme bağlamında veri işleme
 • - Selamlama, ad ve soyad
 • - Adres: - Adres
 • - Olası ABD vatandaşlığı veya vergi yükümlülüğü / vergi ikametgahı hakkında bilgi
 • - Doğum tarihi ve yeri
 • - Vatandaşlık
 • - İstihdam
 • - Medeni durum
 • - Telefon numarası
 • - e-posta adresi
 • - Kimlik verileri (örn. kimlik kartı verileri)
 • - Çevrimiçi kimlik doğrulamanın bir parçası olarak ses ve görüntü verileri
 • - Hesap verileri (hesap numarası, hesap türü, hesap bakiyesi veya hesap bakiyesi, referans hesap, ilgili bilgiler dahil işlemler veya transfer işlemleri)
 • - Fonların türü ve kaynağı
Vadeli mevduat hesabı açmadan önce video tanımlama prosedürünün bir parçası olarak veri işleme
Bir transfer hesabı açmanızı kolaylaştırmak için, gerekli kimlik tespiti için bir video tanımlama prosedürü sunuyoruz. Video tanımlama prosedürü bizim adımıza ve sadece bizim amaçlarımız doğrultusunda, yürürlükteki tüm veri koruma düzenlemelerine uymakla yükümlü olan CRIF GmbH veya WebID Solutions GmbH tarafından gerçekleştirilir. Kişisel verilerinizi (adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve istediğiniz dil) sağlarız. Video tanımlama sürecinin bir parçası olarak, WebID çalışanları kameranızı kullanarak sizin ve kimlik belgenizin (pasaport, kimlik kartı, ehliyet) fotoğraflarını çeker. Bunlar daha sonra kimlik tespiti ve hesap açılışı için bize gönderilir.
Garanti kredi sözleşmesi çerçevesinde veri işleme
 • - Borçlunun ve kefillerin adı, soyadı ve unvanı
 • - Hesap numarası
 • - Müşteri numarası
 • - Kredi verileri (garanti tesisi, vade, işlem ücreti, sorumluluk komisyonu, masraf geri ödemesi, borç faizi, temerrüt faizi)
 • - Tasarruf mevduatı rehin sözleşmesi: rehin alacaklısı, hesap cüzdanı numarası, hesap numarası, hesap sahibi, şifre, meşrulaştırılmış kişi
 • - Rehin sözleşmesi hayat sigortası: rehin alan, hayat sigortası poliçesi, poliçe sahibi
 • - İpotek: Borçlu

Bize açıkladığınız kişisel verilerin yanı sıra borçlu rehberleri, tapu kayıtları, ticaret ve dernek kayıtları, basın, medya ve internetten elde ettiğimiz verileri de işliyoruz. Ayrıca, hizmetlerimizin sunulması için gerekli olduğu ölçüde, üçüncü taraflardan (örneğin SCHUFA, Federal Merkezi Vergi Dairesi) aldığımız kişisel verileri izin verilen bir şekilde (örneğin siparişlerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin yerine getirilmesi veya tarafınızdan verilen onay temelinde) işliyoruz.
3. İşleme hangi amaçlarla gerçekleştiriliyor ve hangi yasal temele dayanıyor?
Garanti kredi sözleşmesi çerçevesinde veri işleme
Bu veri işleme, müşteri olarak sizinle bankacılık işlemlerinin ve finansal hizmetlerin sağlanmasına yönelik iş ilişkisi bağlamında sözleşmenin yerine getirilmesine (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent B) ve Kara Para Aklama Raporlama Ofisine belirli şüpheli vakaların bildirilmesi (GwG Madde 43), kredibilite kontrolleri, kimlik ve yaş kontrolleri, vergi kontrol ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve banka ve Gruptaki risklerin değerlendirilmesi ve yönetimi gibi bankanın yasal yükümlülüklerine (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent c) uyulmasına hizmet eder.
 • - Kredibilite veya temerrüt risklerini ve haciz koruma hesabı veya temel hesap ihtiyacını belirlemek için kredi kuruluşlarına (örneğin SCHUFA) danışılması ve bunlarla veri alışverişi yapılması,
 • - Yasal taleplerin ileri sürülmesi ve yasal anlaşmazlıklarda savunma yapılması
 • - Şirketler grubunda ve Grupta risk yönetimi
 • - Video gözetimi ve delil toplama yoluyla suçların önlenmesi ve soruşturulması
 • - Para çekme ve yatırma işlemlerinin kanıtı, örneğin ATM'lerde
 • - Bina ve sistem güvenliği için önlemler (örn. erişim kontrolleri)
 • - Ev sahibi haklarının korunmasına yönelik tedbirler
 • - Dolandırıcılığı önlemeye ve mücadele etmeye yönelik tedbirler (Dolandırıcılık İşlemlerinin İzlenmesi)


Verilerinizin işlenmesi için (örneğin pazarlama faaliyetleri veya web sitemizde teknik olarak gereksiz çerezlerin ayarlanması için) bize onay verdiyseniz (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a), işleme yalnızca onayda belirtilen amaçlara uygun olarak ve bu amaçlar kapsamında gerçekleştirilecektir. Verilen herhangi bir onay, gelecek için geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda ücretsiz olarak iptal edilebilir. Bu, GDPR yürürlüğe girmeden önce, yani 25 Mayıs 2018'den önce bize verilen onay beyanlarının iptali için de geçerlidir.
4. profil oluşturma dahil otomatik karar verme var mı?
Prensip olarak, iş ilişkisini kurmak ve yürütmek için GDPR Madde 22 uyarınca otomatik karar verme yöntemini kullanmıyoruz. Bu prosedürleri münferit durumlarda kullanmamız durumunda, yasaların gerektirmesi halinde sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz.

Yasal ve düzenleyici gereklilikler nedeniyle, kara para aklama, terörün finansmanı ve varlıklara tehdit oluşturan suçlarla mücadele etmekle yükümlüyüz. Bu aynı zamanda verilerin analiz edilmesini de içerir (örneğin ödeme işlemlerinde). Bu önlemler aynı zamanda sizi korumaya da hizmet eder. Kredi değerliliğinizi değerlendirmek için puanlama kullanırız. Bu, bir müşterinin ödeme yükümlülüklerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirme olasılığının hesaplanmasını içerir. Hesaplama, örneğin gelir, harcama, mevcut yükümlülükler, meslek, işveren, çalışma süresi, önceki iş ilişkisinden deneyim, önceki kredilerin sözleşmeye bağlı geri ödemesi ve kredi referans kuruluşlarından alınan bilgileri içerebilir. Puanlama, matematiksel ve istatistiksel olarak tanınmış ve kanıtlanmış bir prosedüre dayanmaktadır. Hesaplanan puan değerleri, ürün sözleşmeleri imzalanırken karar vermemize yardımcı olur ve devam eden risk yönetimine dahil edilir.
5 Verilerinizi kim alıyor?
VakifBank International AG bünyesinde, yalnızca sözleşmeden doğan, yasal ve düzenleyici yükümlülükleri yerine getirmek için verilerinize ihtiyaç duyan departmanlar ve çalışanlar bu verilere erişebilecektir. Buna ek olarak, tarafımızca görevlendirilen işleyiciler, ilgili hizmetlerini yerine getirmek için verilere ihtiyaç duymaları halinde verilerinizi alacaktır. Bunlar kredi hizmetleri, BT hizmetleri, lojistik, baskı hizmetleri, telekomünikasyon ve borç tahsilatı kategorilerindeki şirketlerdir. Tüm işleyiciler sözleşmeye bağlı olarak bankacılık gizliliğini korumak ve haberdar oldukları tüm gerçekler hakkında gizliliği korumakla yükümlüdür, verilerinizi gizli tutmalıdır ve verilerinizi yalnızca hizmetin sağlanması kapsamında işleyebilir. Verileriniz, idari nedenlerle, yasal veya resmi yükümlülükler nedeniyle risk yönetimi için veya müşteri verilerinin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle şirketler grubu içinde iletilebilir.

Çevrimiçi bir vadeli mevduat hesabı açtığınızda, kişisel verileriniz VakifBank International AG adına bir kimlik kontrolü gerçekleştiren ve sonucu, sağladığınız tüm veriler dahil olmak üzere bize ileten CRIF GmbH'ye iletilir.

Verilerin banka dışındaki alıcılara aktarılmasıyla ilgili olarak, öncelikle sizinle aramızda kabul edilen Genel Hüküm ve Koşullar uyarınca, haberdar olduğumuz müşteriyle ilgili tüm gerçekler ve değerlendirmeler hakkında gizliliği korumakla yükümlü olduğumuzu belirtmek gerekir (bankacılık gizliliği). Sizinle ilgili bilgileri yalnızca yasaların gerektirmesi halinde aktarabiliriz.

onayınızı vermiş olmanız veya banka bilgilerini sağlama yetkisine sahip olmamız. Bu koşullar altında, kişisel verilerin alıcıları örneğin şunlar olabilir

 • - Yasal veya resmi bir zorunluluk varsa kamu kurum ve kuruluşları (örneğin Deutsche Bundesbank, Federal Finansal Denetim Otoritesi, vergi makamları).
 • - Sizinle iş ilişkisini yürütmek için kişisel verileri aktardığımız diğer kredi ve finansal hizmetler kurumları veya benzer kuruluşlar.
 • - Diğer veri alıcıları, veri aktarımı için bize onay verdiğiniz veya onayınıza uygun olarak bizi bankacılık gizliliğinden muaf tuttuğunuz kurumlar olabilir.
 • Veriler yalnızca aşağıdaki durumlarda AB veya AEA dışındaki ülkelere aktarılacaktır
 • - Bu, siparişlerinizin yerine getirilmesi için gereklidir (örn. ödeme ve menkul kıymet siparişleri),
 • - yasalar tarafından zorunlu kılınmıştır (örneğin vergi yasası kapsamındaki raporlama yükümlülükleri),
 • - bize onayınızı verdiniz veya
 • - görevlendirilmiş veri işleme çerçevesinde.


Bu tür veriler üçüncü ülkelerdeki alıcılara aktarılırsa ve ilgili üçüncü ülke için AB Komisyonu tarafından GDPR Madde 45 uyarınca bir yeterlilik kararı yoksa, aktarım GDPR Madde 46 uyarınca Avrupa Komisyonu'nun standart sözleşme maddeleri (SCC) gibi uygun garantilere tabidir.
6 Verileriniz ne kadar süreyle saklanacak?

Kişisel verilerinizi, gerektiğinde, tüm iş ilişkisi süresince (bir sözleşmenin başlatılmasından, işlenmesinden sona ermesine kadar) ve yasal saklama ve belgeleme yükümlülüklerine uygun olarak (örneğin Alman Ticaret Kanunu, Mali Kanun, Bankacılık Kanunu, Kara Para Aklama Kanunu uyarınca) işleriz. Burada belirtilen saklama ve belgeleme süreleri 2 ila 10 yıldır. Buna ek olarak, delillerin saklanması için 30 yıla kadar olan yasal zaman aşımı sürelerine (Alman Medeni Kanunu (BGB) §§ 195 ff) saklama süresi boyunca uyulmalıdır; normal zaman aşımı süresi üç yıldır.

7 Hangi veri koruma haklarına sahipsiniz?
GDPR, kişisel verilerin işlenmesinde veri sahibi olarak size aşağıdaki hakları vermektedir:

GDPR Madde 15 uyarınca, tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep edebilirsiniz. Özellikle, işleme amaçları hakkında bilgi talep edebilirsiniz.

Veri sahibi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği, kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcı kategorileri, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanmasını talep etme veya itiraz etme hakkının varlığı, şikayette bulunma hakkının varlığı, tarafımızdan toplanmadıysa kişisel verilerin kaynağı, üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmayacağı ve profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve uygun olduğu durumlarda bunların ayrıntıları hakkında anlamlı bilgiler konusunda bizden teyit alma hakkına sahip olacaktır.

DSGVO Madde 16 uyarınca, tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin yanlışlığının düzeltilmesini veya tamamlanmasını derhal talep edebilirsiniz.

DSGVO Madde 17 uyarınca, ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkının kullanılması, yasal bir yükümlülüğe uyulması, kamu yararı veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadıkça, tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

GDPR'nin 18. Maddesi uyarınca, verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz, işlemenin hukuka aykırı olması, verilere artık ihtiyacımız olmaması ve yasal talepleri ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyaç duymanız nedeniyle silinmelerine itiraz etmeniz durumunda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca, DSGVO Madde 21 uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz, DSGVO Madde 18 uyarınca bu hakka sahipsiniz.

DSGVO Madde 20 uyarınca, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta almayı talep edebilir veya başka bir denetleyiciye aktarılmasını isteyebilirsiniz.

GDPR Madde 7 paragraf 3 uyarınca, bize verdiğiniz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Sonuç olarak, gelecekte bu onaya dayalı olarak veri işlemeye devam etmemize artık izin verilmemektedir. Bu durum, GDPR'nin yürürlüğe girmesinden önce, yani 25 Mayıs 2018'den önce bize verilen onay beyanlarının iptali için de geçerlidir.

GDPR Madde 77 uyarınca, yetkili veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (Kuzey Ren-Vestfalya Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Eyalet Komiseri, P.O. Box 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, Faks: 0211/38424-999, e-posta: poststelle@ldi.nrw.de).
8. Veri sağlamakla yükümlü müyüm?
İş ilişkimiz kapsamında, bir iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi ve ilgili sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan veya yasal olarak toplamak zorunda olduğumuz kişisel verileri sağlamalısınız. Bu veriler olmadan, genellikle sözleşmeyi imzalamayı veya siparişi yerine getirmeyi reddetmek zorunda kalacağız veya artık mevcut bir sözleşmeyi yerine getiremeyeceğiz ve feshetmek zorunda kalabiliriz.

Özellikle, kara para aklama düzenlemeleri uyarınca, iş ilişkisini kurmadan önce, örneğin kimlik kartınız aracılığıyla sizi tanımlamak ve bunu yaparken aşağıdakilerinizi doğrulamak zorundayız

adınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz, uyruğunuz ve ikamet adresiniz. Bu yasal yükümlülüğü yerine getirebilmemiz için, GwG Madde 10 (6) uyarınca gerekli bilgi ve belgeleri bize sağlamanız ve iş ilişkisi sırasında ortaya çıkan değişiklikleri derhal bize bildirmeniz gerekir. Bize gerekli bilgi ve belgeleri sağlamadığınız takdirde, talep ettiğiniz iş ilişkisine girmeyebilir veya devam ettirmeyebiliriz.
9. GDPR Madde 21 uyarınca duruma göre itiraz etme hakkınız hakkında bilgi

GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent e'ye (kamu yararına veri işleme) ve GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f'ye (çıkarların dengelenmesi temelinde veri işleme) dayanan kişisel verilerinizin işlenmesine, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz, Çelişki itiraz etmek için. Bu, GDPR Madde 4 (4) anlamında bu hükme dayalı profilleme için de geçerlidir. İtiraz etmeniz halinde, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işlemenin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulmasına hizmet etmediği sürece kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz. İtiraz gayri resmi olarak yapılabilir ve tercihen aşağıdaki adrese gönderilmelidir

VakifBank International AG

Köln Şubesi

Veri Koruma Görevlisi

Alter Markt 54

50667 Köln

Tel: +49-221-280 64 67-0

Faks: +49-221-258 94 28

E-posta: datenschutz@vakifbank.at

10. gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kasinda yapilan deği̇şi̇kli̇kler
Yasal durumdaki değişiklikler, teknik gelişmelerin yanı sıra hizmet yelpazemizdeki değişiklikler ve organizasyonel değişikliklerin veri koruma beyanının uyarlanmasını veya güncellenmesini gerekli kılabileceğini lütfen unutmayın.

Özellikle yasal durumdaki değişiklikler veya bankacılık süreçleri ve ürünlerindeki değişiklikler nedeniyle bu gizlilik politikasını değiştirme hakkını açıkça saklı tutarız. Gizlilik politikasının güncel versiyonu, değişiklik tarihi belirtilerek bu web sitesinde yayınlanacaktır.