Özel müşteriler için sabit vadeli mevduat hesabı hakkında bilgi

BGecelik para ve vadeli mevduatlar için özel koşullar (Ağustos 2023 itibarıyla) Terminoloji

 

VakifBank Int. AG, Viyana, Almanya Şube Ofisi VakıfBank olarak adlandırılmıştır.

 

Terming parası (veya sabit vadeli mevduat) kararlaştırılan bir faiz oranı ile belirli bir vade için yatırılan bir finansal yatırım şeklidir.

 

Tapara günlük kullanılabilirliği ve değişken faiz oranı olan bir yatırım şeklidir.

 

Terming para uzlaştırma hesabı (veya uzlaştırma hesabı) VakıfBank'ta vadeli mevduatların ödenmesi için müşteri adına açılan bir hesaptır. Hesap ücretsizdir.

 

Rreferans hesap (veya kontra hesap) hesap sahibinin adına olan ve müşterinin ev bankasında tutulan bir hesaptır.

 

Prollover vadeli bir mevduatın (veya vadeli mevduatın) vadesinin uzatılmasıdır.

 

1. Hesap açılışları
Vadesiz veya vadeli mevduat hesapları sadece "tek hesap" veya "veya hesapları" olarak yönetilir. "Ve-" veya
"Bakıcı hesapları" tutulmamaktadır.

 

Hesaplar şubelerde veya uzaktan satış yoluyla açılabilir. Başvurunun alınmasından sonra, meşruluk Postident/Videoident tarafından doğrulanır. Meşruiyetin onaylanmasından sonra, müşteri yatırım tutarının transferi için yazılı olarak ödeme hesabını alacaktır.

 

Vadeli mevduatlar için asgari yatırım tutarı 5.000 Avro'dur ve hesap özetleri ciro üzerine düzenlenir.

 

2. Gecelik mevduatlar
Gecelik mevduatlar sadece özel müşteriler için tutulmaktadır. Faiz, paranın alınmasından sonra geçerli faiz oranı üzerinden yatırıma ödenir. Ek ödemeler her zaman mümkündür. Para çağrıları telefonla, yazılı olarak veya yazılı olarak yapılır. Çekilen tutarlar aynı gün sadece bilinen referans hesabına aktarılır. Havale veya otomatik ödeme ile ödeme işlemleri mümkün değildir. Paranın tamamen çekilmesi durumunda, vadesiz para hesabı kapatılır ve referans hesaba aktarılır. Faiz ekstreleri her çeyrekte çağrı hesabına yatırılan faiz ile hazırlanır.

 

Azami yatırım tutarı Banka tarafından belirlenir ve VakıfBank internet sitesinde yayınlanır. Azami tutarın aşılması durumunda, yayınlanan faiz oranı uygulanmaz.

 

3. Vadeli Mevduatlar
Para alındığında ve rezerve edildiğinde, müşteri sözleşme verilerini içeren bir hesap özeti alır.

 

Vade boyunca ek ödemeler, para çekme ve iptaller hariçtir. Yatırımın faizi kararlaştırılan vade için sabittir. Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 314. maddesi uyarınca olağanüstü iptal durumunda, bunun için tahakkuk eden ücretlerin ve avans faizinin VakıfBank'a ödenmesi ve gerekli kanıtların sağlanması koşuluyla erken iptal izni verilebilir. Ücretler ve avans faizi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Fiyat ve Hizmetler Listesinde bulunabilir.

 

VakıfBank'ın faiz teklifleri, takas hesabının gönderilmesinden sonraki 7 iş gününe kadar garantilidir.

 

Müşteri, sözleşmenin sona ermesinden 2 hafta önce vade tarihi hakkında bilgilendirilecektir. Sözleşmenin bitiminden 2 iş günü öncesine kadar aksi yönde bir talimat almazsak, yatırım aynı vade için ve o zaman geçerli olan faiz oranı üzerinden uzatılacaktır.

 

Faiz ödemeleri, bir yıla kadar vadeli mevduatlarda sözleşme sonunda, birkaç yıl vadeli mevduatlarda ise hesap açılış tarihinden sonra yıllık olarak değer kazanır. Banka, özel bir müşteri talimatı olmaksızın faizi referans hesaba öder. Vadesi gelen faiz ve anapara ödemeleri sadece referans hesaba yapılır.

 

4. Yönetim
Vadesiz para ve vadeli mevduat hesapları ile ilgili tasarruflar telefonla, yazılı veya yazılı olarak gerçekleştirilir.

 

Müşteri bilgilerinde ve referans hesapta yapılacak değişiklikler yalnızca yazılı olarak ve tüm hesap sahipleri tarafından imzalanarak yapılacaktır. Bankacılık işlemlerinin internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmesi müşteri ile kararlaştırılmışsa, adres değişiklikleri, iletişim bilgilerindeki değişiklikler, muafiyet talimatlarındaki değişiklikler ve referans hesabındaki değişiklikler internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir.

 

Hesap yönetimi ücretsizdir. Özel hizmetler için ücretler Banka'nın Fiyat ve Hizmetler Listesi'nde listelenmiştir.

 

5. Hesap kapatma çağrı parası hesabı ve mutabakat hesabı
Takas hesabının bir yıl süreyle ciro göstermemesi ve cari vadeli mevduat bulunmaması halinde, takas hesabı VakıfBank tarafından kapatılacak ve mevcut bakiyeler referans hesaba aktarılacaktır.

 

6. Emlak hesapları / vasiyetname / vekaletname
Bir hesap sahibinin ölümü, ölüm belgesi ibraz edilerek derhal bankaya bildirilmelidir. Banka, ölüm tarihi itibariyle kredi bakiyelerini (yasal olarak öngörülen tutardan) ve kiralık kasaları yetkili veraset vergisi dairesine bildirmekle yükümlüdür. Hesap sahibinin ölümü üzerine hesaplar tereke olarak devam eder. Hesaplar için vekaletnameler ölümden sonra da geçerlidir; ilgili miras kanıtı sunulana kadar. Hesabı devralma ve tasarruf etme hakkına sahip bir veya daha fazla kişi, açılış belgeli bir vasiyetname veya mirasçılık belgesi ile kendilerini meşrulaştırmalıdır. Emanet hesaplar, tereke hesapları ve müşterek varislerin hesaplarındaki bakiyeler kısmen veya tamamen devir ve rehin edilemez. VakıfBank, tereddüt halinde mirasçılardan ek belge talep etme hakkını saklı tutar.

 

Vekaletnameler yalnızca bir gerçek kişiye verilebilir. Müşterek hesaplar için her iki hesap sahibinin de imzası gereklidir. Yetkili kişi bankaya vergi kimlik numarasını bildirmekle yükümlüdür. Yetkiler vekaletname belgesinden kaynaklanır.

 

7. Yatırım geliri / muafiyeti
Yatırım gelirleri, sermaye kazancı vergisi ve dayanışma ek vergisi ile birlikte sabit bir oranda vergilendirilir. Bankalar müşterileri için bu kesintiyi yapmakla yükümlüdür. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kilise vergisi de otomatik olarak kesilecek ve dini cemaat üyeleri tarafından ödenecektir. Faiz gelirleri yasada öngörülen miktara kadar muaf tutulabilir. Tahakkuk etmeyen bir belge mevcutsa, faiz geliri kesinti olmaksızın vergiden muaftır. Takvim yılının sonunda müşteri, vergilendirilmiş/muaf yatırım geliri için otomatik olarak yıllık bir vergi sertifikası veya gelir beyanı alır.

 

8. GWG'ye göre gerçek hak sahibi
Hesaplar yalnızca sözleşme ortağının veya hesap sahibinin kendi hesabı için açılır. Sonuç olarak, sözleşme tarafı veya hesap sahibi her zaman mevduatın gerçek sahibidir.

 

9. Şartlar ve koşullar
Bir hesap açarak, müşteri mevcut "Genel Hüküm ve Koşullarımızı" ve "Gecelik ve Vadeli Mevduatlar için Özel Hüküm ve Koşullarımızı" kabul eder. Müşteri, hesap açma başvurusuyla birlikte hüküm ve koşulları alır. Bunlar ayrıca bankada görülebilir veya müşteriye gönderilebilir.
Yetki alanı Köln'dür.