Özel müşteriler için sabit vadeli mevduat hesabı hakkında bilgi

Çağrı parası ve vadeli mevduatlar için özel koşullar
(Statü Ağustos 2023)


Terminoloji

VakifBank Int. AG, Viyana, Almanya Şubesi olarak atanmıştır. VakıfBank aradı.

Vadeli mevduat (veya sabit vadeli mevduat) kararlaştırılan bir faiz oranı ile belirli bir vade için yatırılan bir finansal yatırım şeklidir.

Vadesiz Mevduat günlük kullanılabilirliği ve değişken faiz oranı olan bir yatırım şeklidir.

Vadeli mevduat mutabakat hesabı (veya mutabakat hesabı) VakıfBank'ta vadeli mevduatların ödenmesi için müşteri adına açılan bir hesaptır. Hesap ücretsizdir.

Referans hesap (veya kontra hesap) hesap sahibinin adına olan ve müşterinin ev bankasında tutulan bir hesaptır.

Devrilme vadeli bir mevduatın vadesinin uzatılmasıdır.

1. hesap açılışları

Gecelik veya vadeli mevduat hesapları yalnızca "bireysel hesap" veya "veya hesap" olarak yönetilir. "Ve" veya "vasi" hesapları tutulmaz.

Hesaplar şubelerden ya da uzaktan satış yoluyla açılabilir. Başvurunun alınmasından sonra, meşruluk Postident/Videoident tarafından doğrulanır. Meşruiyetin onaylanmasından sonra, müşteri yatırım tutarının transferi için yazılı olarak ödeme hesabını alacaktır.

Minimum yatırım tutarı vadeli mevduat için 5.000 EUR ve gecelik mevduat için 2.500 EUR'dur. Hesap özetleri ciro üzerine düzenlenir.

 

2. gecelik mevduatlar

Gecelik mevduatlar sadece özel müşteriler için tutulmaktadır. Faiz, paranın alınmasından sonra geçerli faiz oranı üzerinden yatırıma ödenir. Ek ödemeler her zaman mümkündür. Para çağrıları telefonla, yazılı olarak veya yazılı olarak yapılır. Çekilen tutarlar aynı gün sadece bilinen referans hesabına aktarılır. Havale veya otomatik ödeme ile ödeme işlemleri mümkün değildir. Paranın tamamen çekilmesi durumunda, vadesiz para hesabı kapatılır ve referans hesaba aktarılır. Faiz ekstreleri her çeyrekte çağrı hesabına yatırılan faiz ile hazırlanır.

Azami yatırım tutarı Banka tarafından belirlenir ve VakıfBank internet sitesinde yayınlanır. Azami tutarın aşılması durumunda, yayınlanan faiz oranı uygulanmaz.

 

3. vadeli mevduatlar

Para alındığında ve rezerve edildiğinde, müşteri sözleşme verilerini içeren bir hesap özeti alır.

Vade boyunca ek ödemeler, elden çıkarmalar ve fesihler hariçtir. Yatırımın faizi kararlaştırılan vade için sabittir. § 314 BGB (Alman Medeni Kanunu) uyarınca olağanüstü bir fesih durumunda, bu amaçla ödenmesi gereken ücretlerin ve avans faizinin VakıfBank'a ödenmesi ve gerekli kanıtların sağlanması koşuluyla erken bir fesih yapılabilir. Ücretlerin ve avans faizinin ayrıntıları için lütfen fiyat ve hizmet çizelgesine bakınız.

VakıfBank'ın faiz oranı tekliflerinin her biri takas hesabının gönderilmesinden 7 iş günü sonrasına kadar garantilidir. Müşteri, sözleşmenin sona ermesinden 2 hafta önce vade tarihi hakkında bilgilendirilecektir. Sözleşmenin bitiminden 2 iş günü öncesine kadar aksi yönde bir talimat alınmadığı takdirde, yatırım aynı vade ve o zaman geçerli olan faiz oranı ile uzatılacaktır.

Faiz ödemeleri, bir yıla kadar vadeli mevduatlarda sözleşme sonunda, birkaç yıl vadeli mevduatlarda ise hesap açılış tarihinden sonra yıllık olarak değer kazanır. Banka, özel bir müşteri talimatı olmaksızın faizi referans hesaba öder. Vadesi gelen faiz ve anapara ödemeleri sadece referans hesaba yapılır.

 

 

4. Yönetim

Gecelik ve vadeli mevduat hesapları telefonla, yazılı veya yazılı olarak yönetilir.

Müşteri bilgilerinde ve referans hesapta yapılacak değişiklikler yalnızca yazılı olarak ve tüm hesap sahipleri tarafından imzalanarak yapılmalıdır. Bankacılık işlemlerinin internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmesi konusunda müşteri ile mutabık kalınmış olması kaydıyla, adres değişiklikleri, iletişim bilgileri değişiklikleri ve muafiyet talimatı değişiklikleri internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir.

Hesap yönetimi ücretsizdir. Özel hizmetler için ücretler Banka'nın Fiyat ve Hizmetler Listesi'nde listelenmiştir.

 

5. hesap kapatma gecelik mevduat hesabı ve mutabakat hesabı

Çağrı parası hesabının vadesi yoktur ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Kredi bakiyesi asgari tutar olan 2.500,00 Euro'nun altına düşerse, vadesiz para hesabı kapatılır ve kredi bakiyesi referans hesaba aktarılır.

Takas hesabının bir yıldan fazla ciro yapmaması ve vadeli mevduat bulunmaması halinde, takas hesabı VakıfBank tarafından kapatılacak ve mevcut bakiyeler referans hesaba aktarılacaktır.

 

6. emlak hesapları / vasiyetname / bir hesap üzerinde vekaletname

Bir hesap sahibinin ölümü, ölüm belgesi ibraz edilerek derhal bankaya bildirilmelidir. Banka, ölüm tarihi itibariyle kredi bakiyelerini (yasal olarak öngörülen tutardan) ve kiralık kasaları yetkili veraset vergisi dairesine bildirmekle yükümlüdür. Hesap sahibinin ölümü üzerine hesaplar tereke olarak devam eder. Hesaplar için vekaletnameler ölümden sonra da geçerlidir; ilgili miras kanıtı sunulana kadar. Hesabı devralma ve tasarruf etme hakkına sahip bir veya daha fazla kişi, açılış belgeli bir vasiyetname veya mirasçılık belgesi ile kendilerini meşrulaştırmalıdır. Emanet hesaplar, tereke hesapları ve müşterek varislerin hesaplarındaki bakiyeler kısmen veya tamamen devir ve rehin edilemez. VakıfBank, tereddüt halinde mirasçılardan ek belge talep etme hakkını saklı tutar.

Vekaletnameler yalnızca bir gerçek kişiye verilebilir. Müşterek hesaplar için her iki hesap sahibinin de imzası gereklidir. Yetkili kişi, vergi kimlik numaranızı bankaya bildirmekle yükümlüdür. Yetkiler vekaletname belgesinden kaynaklanır.

 

7. sermaye kazancı / muafiyeti

Yatırım gelirleri, sermaye kazancı vergisi ve dayanışma ek vergisi ile birlikte sabit bir oranda vergilendirilmektedir. Bankalar, müşterileri için bu faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren kilise vergisi de otomatik olarak kesilecek ve dini cemaat üyeleri tarafından ödenecektir. Faiz geliri, yasal olarak muaf tutulan miktara kadar muaf tutulabilir. Tahakkuk etmeyen bir sertifika mevcutsa, faiz geliri kesinti olmaksızın vergiden muaftır. Takvim yılının bitiminden sonra müşteri, vergilendirilmiş / muaf tutulmuş yatırım geliri için otomatik olarak yıllık bir vergi sertifikası veya gelir beyanı alır.

 

8. GWG'ye göre intifa hakkı sahibi

Hesaplar yalnızca sözleşme ortağının veya hesap sahibinin kendi hesabı için açılır. Sonuç olarak, sözleşme tarafı veya hesap sahibi her zaman mevduatın gerçek sahibidir.

 

9. şartlar ve koşullar

Müşteri bir hesap açarak mevcut "Genel Hüküm ve Koşullar" ile "Gecelik ve Vadeli Mevduatlar için Özel Hüküm ve Koşullar "ı kabul eder. Müşteri bu koşulları hesap açma başvurusu ile birlikte alır. Ayrıca bankada görülebilir veya müşteriye gönderilebilir. Yargı yeri Köln'dür.