Gecelik ve Vadeli Mevduatlar için Özel Koşullar (Ağustos 2023 itibarıyla)

Terminoloji

VakifBank Int. AG, Viyana, Almanya Şubesi VakıfBank olarak adlandırılmıştır.
Vadeli mevduat (veya sabit vadeli mevduat) kararlaştırılan bir faiz oranı ile belirli bir vade için yatırılan bir finansal yatırım şeklidir.
Vadesiz Mevduat günlük kullanılabilirliği ve değişken faiz oranı olan bir yatırım şeklidir.
Vadeli mevduat mutabakat hesabı (veya mutabakat hesabı) VakıfBank'ta vadeli mevduatların ödenmesi için müşteri adına açılan bir hesaptır. Hesap ücretsizdir.
Referans hesap (veya kontra hesap) hesap sahibinin adına olan ve müşterinin ev bankasında tutulan bir hesaptır.
Devrilme vadeli bir mevduatın (veya vadeli mevduatın) vadesinin uzatılmasıdır.

1. hesap açılışları

Gecelik veya vadeli mevduat hesapları yalnızca "tek hesap" veya "veya hesap" olarak yönetilir. "Ve-" veya "bakıcı hesapları" yönetilmemektedir. Hesaplar ya şubelerde ya da uzaktan satış yoluyla açılır. Başvurunun alınmasından sonra, meşruluk Postident/Videoident tarafından kontrol edilir. Meşruiyet onaylandıktan sonra, müşteriye yatırım tutarının transferi için ödeme hesabına ilişkin yazılı bir onay gönderilir. Vadeli mevduatlar için asgari yatırım tutarı 5.000 Avro'dur ve hesap özetleri ciro üzerine düzenlenecektir.

2. gecelik mevduatlar

Gecelik mevduatlar yalnızca özel müşteriler için yönetilmektedir. Yatırım, para alındığında geçerli faiz oranı üzerinden faiz kazanır. Ek ödemeler her zaman mümkündür. Para çekme işlemleri telefonla, kısa mesajla veya yazılı olarak yapılır. Çekilen tutarlar sadece aynı gün bilinen referans hesabına aktarılır. Banka havalesi veya otomatik ödeme ile ödeme işlemleri mümkün değildir. Tamamen elden çıkarma durumunda, vadesiz mevduat hesabı kapatılır ve referans hesaba aktarılır. Faiz ekstreleri üç ayda bir düzenlenir ve faizler vadesiz mevduat hesabına yatırılır. Maksimum mevduat tutarı banka tarafından belirlenir ve VakıfBank web sitesinde yayınlanır. Azami tutarın aşılması durumunda, yayınlanan faiz oranı uygulanmaz.

3. vadeli mevduatlar

Para alındığında ve rezerve edildiğinde, müşteri sözleşme ayrıntılarını içeren bir hesap özeti alır. Ek ödemeler, para çekme ve vade boyunca iptaller hariçtir. Yatırımın faiz oranı kararlaştırılan vade için sabittir. Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 314. maddesi uyarınca olağanüstü iptal durumunda, bunun için tahakkuk eden ücretlerin ve avans faizinin VakıfBank'a ödenmesi ve gerekli kanıtların sağlanması koşuluyla erken iptal verilebilir. Ücretler ve avans faizi hakkında daha ayrıntılı bilgi Fiyat ve Hizmetler Listesi'nde bulunabilir. VakıfBank'ın faiz teklifleri, takas hesabının gönderilmesinden 7 iş günü sonrasına kadar garantilidir. Müşteri, sözleşmenin sona ermesinden 2 hafta önce vade tarihi hakkında bilgilendirilecektir. Sözleşmenin bitiminden önceki 2 iş günü içinde aksi yönde bir talimat almazsak, yatırım aynı vade için ve o zaman geçerli olan faiz oranı üzerinden uzatılacaktır. Bir yıla kadar olan sabit vadeli mevduatların faiz ödemeleri sözleşmenin bitiminde, çok yıllı sabit vadeli mevduatların faiz ödemeleri ise hesap açılış tarihinden sonra yıllık olarak yapılır. Banka, özel bir müşteri talimatı olmaksızın faizi referans hesaba öder. Vadesi gelen faiz ve anapara ödemeleri sadece referans hesaba yapılır.

4. Yönetim

Günlük ve vadeli mevduat hesapları telefonla, yazılı olarak veya yazılı olarak yönetilir. Müşteri bilgilerinde ve referans hesapta yapılacak değişiklikler yalnızca yazılı olarak ve tüm hesap sahipleri tarafından imzalanarak yapılacaktır. Bankacılık işlemlerinin internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmesi müşteri ile kararlaştırılmışsa, adres değişiklikleri, iletişim bilgilerindeki değişiklikler, muafiyet talimatlarındaki değişiklikler ve referans hesabındaki değişiklikler internet bankacılığı üzerinden yapılabilir. Hesap yönetimi ücretsizdir. Özel hizmetler için ücretler Banka'nın Fiyat ve Hizmetler Listesi'nde listelenmiştir.

5. hesap kapatma gecelik mevduat hesabı ve mutabakat hesabı

Takas hesabının bir yıl süreyle ciro göstermemesi ve cari vadeli mevduat bulunmaması halinde, takas hesabı VakıfBank tarafından kapatılacak ve mevcut bakiyeler referans hesaba aktarılacaktır.

6. emlak hesapları / vasiyetname / bir hesap üzerinde vekaletname

Bir hesap sahibinin ölümü, ölüm belgesi ibraz edilerek derhal bankaya bildirilmelidir. Banka, ölüm tarihinde kredi bakiyelerini (kanunda öngörülen tutardan) ve kiralık kasaları ilgili veraset vergisi dairesine bildirmekle yükümlüdür. Hesap sahibinin ölümü üzerine hesaplar tereke olarak devam eder. Hesap yetkilendirmeleri ölümden sonra ilgili veraset belgesi ibraz edilene kadar geçerliliğini korur. Bir veya daha fazla yetkili mirasçı ve lehtar, açılış protokolü veya mirasçılık belgesi içeren bir vasiyetname ile kendilerini meşrulaştırır. Emanet hesaplardaki, tereke hesaplarındaki ve mirasçı toplulukları hesaplarındaki bakiyeler kısmen veya tamamen temlik veya rehin edilemez. VakıfBank, tereddüt halinde mirasçılardan ek belge talep etme hakkını saklı tutar. Vekaletnameler sadece bir gerçek kişiye verilebilir. Müşterek hesaplarda her iki hesap sahibinin de imzası gereklidir. Yetkilendirilen kişi bankaya vergi kimlik numarasını bildirmekle yükümlüdür. Yetkiler vekaletname belgesinde belirtilir.

7. sermaye kazancı / muafiyeti

Yatırım gelirleri, sermaye kazancı vergisi ve dayanışma ek vergisi ile birlikte sabit bir oranda vergilendirilir. Bankalar müşterileri için bu kesintiyi yapmakla yükümlüdür. 1 Ocak 2015'ten itibaren kilise vergisi de otomatik olarak kesilecek ve dini cemaat üyeleri tarafından ödenecektir. Faiz gelirleri yasada öngörülen miktara kadar muaf tutulabilir. Tahakkuk etmeyen bir belge mevcutsa, faiz geliri kesinti olmaksızın vergiden muaftır. Takvim yılının sonunda müşteri, vergilendirilmiş/muaf yatırım geliri için otomatik olarak yıllık bir vergi sertifikası veya gelir beyanı alır.

8. GWG'ye göre intifa hakkı sahibi

Hesaplar yalnızca sözleşme ortağının veya hesap sahibinin kendi hesabı için açılır. Sonuç olarak, sözleşme tarafı veya hesap sahibi her zaman mevduatın gerçek sahibidir.

9. şartlar ve koşullar

Müşteri bir hesap açarak mevcut "Genel Hüküm ve Koşullar" ile "Gecelik ve Vadeli Mevduatlar için Özel Hüküm ve Koşullar "ı kabul eder. Müşteri bu koşulları hesap açma başvurusu ile birlikte alır. Ayrıca bankada görülebilir veya müşteriye gönderilebilir. Yargı yeri Köln'dür.